Menu Zavřeno

U P O Z O R N Ě N Í – ve dnech od  23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 včetně bude družstvo z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘENO

Ve  dnech od  23. 12. 2022  do 1. 1. 2023 včetně

bude družstvo z důvodu čerpání řádné dovolené

pro veřejnost

U Z A V  Ř  E  N  O

Ing. Věra Chvátalová v.r.

ředitelka družstva