Menu Zavřeno

Povinné datové schránky SVJ od 1.1.2023

Vážení statutární zástupci SVJ,

jak jsme Vás již v předstihu informovali v měsíci březnu 2022, tak nyní Vám zasíláme doplňující informace.

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje povinné zřizování a používání datových schránek, která byla poslanci schválena až 2.12.2022, byly datové schránky schváleny i pro SVJ, a to s účinností od 1.1.2023.

Datová schránka bude zřízena Ministerstvem vnitra České republiky bezplatně a automaticky.

Během prvního kvartálu roku 2023 bude stát rozesílat doporučené dopisy, které budou obsahovat přístupové údaje, tedy uživatelské jméno, heslo a návod. Tyto dopisy obdrží všichni členové výboru nebo předsedové společenství vlastníků, kteří jsou zapsání v obchodním rejstříku. Dopisy budou zaslány na jejich adresy uvedené v  rejstříku, a to do vlastních rukou.

Poté, co takový dopis obdržíte, byste se měli přihlásit do portálu mojedatovaschranka.cz.

Pokud je statutárním orgánem výbor, doporučujeme, aby si výbor určil, který jeho člen bude zodpovědný za správu datové schránky a o tomto vyhotovil zápis.

Hned po přihlášení do datovky by vaším prvním krokem mělo být nastavení notifikací. Systém vás tak bude informovat o tom, že vám do schránky přišla zpráva. Notifikace můžete zvolit buď na váš e-mail (bezplatné), nebo přes SMS (každá stojí 3 Kč).

V souvislosti s těmito změnami platnými od 1. 1. 2023 máte, jako statutární zástupci společenství vlastníků, dvě možnosti:

  1. ponechat si sledování došlých datových zpráv a odesílání datových zpráv zcela ve své kompetenci a odpovědnosti,
  2. delegovat a pověřit sledováním došlých datových zpráv a odesíláním datových zpráv správce, tj. družstvo MÁJ, stavební bytové družstvo.

Pokud se rozhodnete pro variantu 2, tj. pověřit, družstvo MÁJ, stavební bytové družstvo, sledováním a odesíláním dokumentů z datové schránky, budeme veškeré činnosti spojené s datovými schránkami provádět za Vás. V případě doručení důležité datové zprávy Vás budeme informovat.

Samotné zprovoznění přístupu pro správce, družstvo MÁJ, stavební bytové družstvo do datové schránky společenství vlastníků budeme řešit až po 1. 1. 2023, na úseku členských vztahů, p. Martina Grossová, tel.: 541 420 535 nebo 604 281 603, e-mail: mgrossova@majbrno.cz, až Vy, jako statutární zástupci, obdržíte přihlašovací údaje do datové schránky.

S pozdravem                                                              

                                                                                 Ing. Věra Chvátalová

                                                                                   ředitelka družstva

V Brně dne 7.12.2022