Menu Zavřeno

Potřebuji vyřídit

Informační materiály

Program Zelená úsporám
Bližší informace podá náš Technicko-provozní úsek na Palackého ulici 131.

Formuláře ke stažení: ÚČV

Podnájem bytu, garáže
údaje týkající se EÚ vyplní ekonomický úsek SBD MÁJe, u cizinců (podnájemníků) je potřeba doložit potvrzení o zaměstnání, DOTAZNÍK VYPLNÍ PODNÁJEMNÍK

Smlouva o převodu družstevního podílu
Tiskopis k převodu družstevního podílu vč. podrobné nápovědy k vyplnění.

Převod bytu do osobního vlastnictvi
Žádost o převod do OV: určeno pro členy družstva *** Souhlas s osobními údaji: určeno pro nové vlastníky a členy družstva.

Dohoda rozvedených manželů
Dohoda rozvedených manželů o zániku společného nájmu družstevniho bytu a společné členství v družstvu

Předčasné splacení úvěru
Žádost o předčasnou splátku úvěru na opravy

Dohoda o výměně bytu (garáže)
Dohoda včetně všech potřebných příloh pro výměnu bytu (garáže)

 

Formuláře ke stažení: PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ

Vstupní školení BOZP a PO
Studijní text školení

Čestné prohlášení – zdrav. poj.
Čestné prohlášení pro účely odvodu zdravotního pojištění z odměn statutárních orgánů

Čestné prohlášení zdrav. poj – všeobecné
Všeobecné čestné prohlášení zdravotního pojištění

Čestné prohlášení zdrav. poj – všeobecné (č. 2)
Všeobecné čestné prohlášení zdravotního pojištění (č. 2)

Dohoda o pracovní čínnosti – VZOR
Dohoda o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce – VZOR
Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr

Povinnosti pracovníků – drobná údržba
Povinnosti pracovníků při provádění drobné údržby v bytových domech

Povinnosti pracovníků – úklid
Povinnosti pracovníků při úklidu pracovišť a veřejně přístupných prostor

Požární řád
Požární řád

Univerzální pracovní náplň
Pracovní náplň pro pracovníka provádějícího úklid (lze použít i u SVJ na drobné úpravy)

Výkaz – TOPENÍ SVJ – formulář
Formulář – Výkaz topení – SVJ

Výkaz – ÚKLID MÁJ – formulář
Formulář – úklid – MÁJ

Výkaz – ÚKLID SVJ – formulář
Formulář – Výkaz úklid – SVJ

Formuláře ke stažení: EÚ

Změna počtu osob – VLASTNÍK
Oznámení změny počtu osob – VLASTNÍK

Změna počtu osob
Oznámení změny – počet osob – BYDLÍCÍCH S NÁJEMCEM – ČLENEM DRUŽSTVA

SIPO – Žádost
Žádost o úhradu prostřednictvím SIPO

SPOROŽIRO – Žádost
Žádost o úhradu prostřednictvím sporožirového bankovního účtu

Plná moc – VZOR
Vzor plné moci (obecné)