Menu Zavřeno

Tarify vodného a stočného v městě Brně platné pro nadcházející rok, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2023

Tarify vodného a stočného v městě Brně platné pro nadcházející rok, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2023

Vodné                     46,25 Kč/m3 bez DPH           50,88 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Stočné                   46,47 Kč/m3 bez DPH           51,12 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Celkem                  92,72 Kč/m3 bez DPH         102,00 Kč/mvčetně 10 % DPH

Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí zhruba 10 haléřů. Při spotřebě 107 l/osobu/den, tj. 39 m3/rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele cca 331 Kč, při cenové úrovni roku 2023 se jedná o navýšení o 48 Kč/měsíc. Oproti tarifům platným v roce 2022 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 17,1 % (z toho vodné 14,6 %, stočné 19,6 %).