Menu Zavřeno

Vzorové stanovy SVJ

Vzorové stanovy pro SVJ byly již pracovníky SČMBD ve spolupráci s externími specialisty vypracovány a byly nám poskytnuty jako vzor. Proto tak jak bylo přislíbeno na informační schůzi v závěru roku 2013 pořádané družstvem pro zástupce SVJ a samospráv Vám budou k dispozici na vyžádání u pí. Martiny Grossové – vedoucí úseku členských vztahů a správních služeb, tel.: 541 420 535, e-mail: mgrossova@majbrno.cz
            
Jak slíbil ředitel družstva na informační schůzi, pomůžou Vám pracovníci družstva s konkretizací vzorových stanov na podmínky Vašeho SVJ. Doporučujeme však vyčkat a změny provádět nejdříve až ve druhé polovině roku 2014 z důvodu očekávaných novelizací stěžejních zákonů.      

Pro informaci uvádíme, že NOZ ukládá společenstvím vlastníků přizpůsobit text stanov novým předpisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2017).   
V případě, že nebude novým předpisům odpovídat název společenství vlastníků (nebude v názvu obsahovat slova „společenství vlastníků“ – viz § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ), budou SVJ povinna změnit název formou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2016).

Upozorňujeme, že pro změnu stanov je vždy potřeba přítomnosti notáře.
               
              
V Brně dne 3.2.2014


Vypracovala :

Martina Grossová
vedoucí úseku členských vztahů
a správních služeb pro vlastníky bytů