Menu Zavřeno

Informace o změnách při zápisu do OR

Touto cestou Vás informujeme, že od 1.1.2014 v souvislosti s účinností některých nových zákonů dochází ke změně při zahájení řízení ve věcech změny zapsaných údajů do rejstříku SVJ u Krajského sudu v Brně, Husova 15, kdy je nutno uhradit soudní poplatek dle položky 11 písm. e) Sazebníku soudních poplatků Zák. 549/91 Sb. v platném znění ve výši 2.000,- Kč.

Od tohoto soudního poplatku jste byli v minulosti při zahájení řízení osvobození.
        
Poplatek se hradí formou vylepením kolkové známky nebo na pokladně soudu dv.č. 012.
                                               
V Brně dne 3.2.2014Vypracovala :

Martina Grossová
vedoucí úseku členských vztahů
a  správních služeb pro vlastníky bytů