Menu Zavřeno

Změna vedoucí na úseku členských vztahů

Dne 22. března 2010 byla pověřena vedením úseku členských vztahů paní Martina Grossová. V její nepřítomnosti ji zastupuje paní Eva Špinková. Paní Musilová odchází z družstva. V záležitostech, které jste vyřizovali s paní Musilovou, obracejte se, prosím, na vedoucího TPÚ pana Berkiho.

Paní Grossovou zastihnete na telefonním čísle 541 420 535. Paní Kozoňovou pak na telefonním čísle 541 420 542.