Menu Zavřeno

Změna předsedy kontrolní komise

Představenstvo družstva a kontrolní komise MÁJe, stavebního bytového družstva oznamuje, že dle stanov družstva čl. 17 odst. 1 písm. i) zaniklo členství v družstvu Ing. Jiřímu Semrádovi CSc. V souladu s platnými stanovami nemůže být z výše uvedeného důvodu členem ani předsedou kontrolní komise.

Předsedou kontrolní komise byl  zvolen PhDr. Evžen Dvořák.