Menu Zavřeno

V zájmu ochrany zdraví Vás i pracovníků družstva a s ohledem na současnou situaci týkající se epidemie nemoci COVID-19 je DRUŽSTVO PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO!!!

Veškerá písemná podání prosím učiňte prostřednictvím schránky umístěné vedle vstupu na technický úsek družstva nebo elektronicky.

V případě nutného osobního vyřízení záležitostí si prosím domluvte schůzku předem. Pokud tak neučiníte, osobní návštěva družstva není možná.

Osoby po celou dobu návštěvy musí mít respirátor a musí být dodržován odstup mezi osobami!!!!!

Děkujeme za pochopení             

Ing. Věra Chvátalová, ředitelka družstva