Menu Zavřeno

Shromáždění delegátů 7. června 2011

Dne 7. června 2011 proběhlo shromáždění delegátů MÁJe, stavebního bytového družstva, na kterém byly schváleny nové stanovy, jednací a volební řád. Dále byla projednána a schválena zpráva kontrolní komise, zpráva předsedy představenstva a byl také schválen hospodářský výsledek za rok 2010 a jeho rozdělení.

Shromáždění delegátů se zúčastnilo 87,5 % delegátů a na závěr shromáždění delegátů schválilo usnesení.