Menu Zavřeno

Pozvánka na poradu předsedů samospráv a zástupců SVJ MÁJe, stavebního bytového družstva

V úterý dne 10. listopadu 2009 v 16.00 hodin se bude konat v hotelu IMOS na Hudcově ulici 72, Brno, porada předsedů samospráv a zástupců SVJ MÁJe, stvebního bytového družstva. (doprava možná autobusy linky číslo 41, 47 – zastávka vozovna Medlánky). Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů je Vaše účast nutná. V případě, že se nedostavíte, vyšlete svého zástupce.