Menu Zavřeno

Očistná kůra fasády objektu správy družstva na ul. Palackého třída 131-135

Družstvo MÁJ uzavřelo na jaře letošního roku smlouvu o spolupráci s firmou Severochema Liberec. Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti odstraňování graffiti na fasádách domů, včetně preventivních nátěrů. Zástupce firmy bude 2 dny v měsíci přítomen na technickém úseku družstva a je připraven Vám poskytnout odbornou konzultaci k této problematice. V případě uzavření objednávky na výše uvedené práce prostřednictvím družstva MÁJ Vám bude poskytnuta sleva ve výši až 10%.


Ani fasáda objektu správy družstva MÁJ nebyla v minulosti ušetřena grafických výtvorů rádoby umělců. Dnes můžete sami posoudit vzhled fasády budovy správy družstva, která nyní opět září čistotou.
Proto využijte této výhodné možnosti a kontaktujte technický úsek družstva MÁJ na telefonních číslech 541 420 539, 541 420 540 a 541 420 541 nebo emailem vberki@majbrno.cz. Tato nabídka platí i pro objekty, které nejsou ve správě družstva MÁJ.
 

 Ing. Miroslav Oulehla
     ředitel družstva