Menu Zavřeno

Nový poskytovatel zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce

Vedení družstva oznamuje, že od 1. června 2013 uzavřelo smlouvu s odborně způsobilou osobou Ing. Milanem Ševčíkem, Goldova 7, 628 00 Brno.

K 31. květnu 2013 družstvo odstoupilo od smlouvy uzavřené s odborně způsobilou osobou panem Machem.

Proti minulému období nový poskytovatel služby vypracuje plán preventivních požárních prohlídek a revizí, aby zástupci jednotlivých domů a vedení družstva věděli přesně, který měsíc se prohlídka či revize uskuteční.

Pro osobní jednání s odborně způsobilou osobou se termín nezměnil a je každou středu od 1400 hod do 1545 hod na pracovišti technického úseku.

V Brně dne 3. června 2013


     Ing. Miroslav Oulehla
         ředitel družstva