Menu Zavřeno

Informační schůze pro členy družstva

Dne 19. dubna 2011 se uskutečnila v hotelu VISTA informační schůze pro členy družstva. Na programu byly informace z ekonomického a technického úseku, úsek členských vztahů podal informaci o převodech bytů a garáží do osobního vlastnictví. Dále byly poskytnuty informace o převodech pozemků pod objekty.

Hlavním bodem informační schůze bylo projednání a prezentování změn k nově připravovaným stanovám, jednacímu a volebnímu řádu MÁJe, stavebního bytového družstva. Všichni družstevníci mohou své případné připomínky nebo náměty ke změnám stanov, volebnímu a jednacímu řádu zasílat na sekretariát družstva až do 9. 5. 2011.