Menu Zavřeno

Odkazy

Právní předpisy

Zákon o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb.

Vyhláška o pravidlech pro vytápění a dodávku TUV

Vyhl. č. 194/2007 Sb.

Vyhláška o ověřování měřidel

Vyhl. č. 345/2002 Sb.

Vyhláška o pravidlech pro rozúčtování nákladů tepla pro koncové spotřebitele

Vyhl. č. 372/2001 Sb.

Vyhláška o rozdělení nákladů za teplo pro více odběrných míst

Vyhl. č. 477/2006 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů

Zákon č. 72/1994 Sb.