Změny stanov SVJ a účast notáře podle judikátů

19/04/2016

Jak je to s účastí notáře při schvalování nových stanov?

Existují dva judikáty:

§  První judikát z Vrchního soudu v Praze  7 Cmo 79/2015 z 28.7.2015, který konstatuje, že zákonný požadavek notářského zápisu na změnu stanov vycházející  z §1200 odst.3 NOZ, platí jen pro společenství vlastníků vzniklá dle NOZ od 1.1.2014.

Na dříve vzniklá SVJ §1200 odst.3 NOZ nedopadá.Pokud, ale mají  SVJ vzniklá před 1.1.2014 výslovně ve  stanovách uvedeno, že  změna stanov je možná jen notářským zápisem musí postupovat v souladu se stanovami.

 

§   Druhý judikát z Vrchního soudu v Olomouci č. 8 Cmo 278/2015 z 22.9.2015, zaujal stanovisko zcela odlišné od stanoviska Vrchního soudu v Praze. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého usnesení mj . poukázal na to , že při založení SVJ podle NOZ musí mít stanovy SVJ ( s výjimkou uvedenou v § 1200 odst. 3 NOZ ) formu veřejné listiny . Z toho pak soud dovodil, že je nepředstavitelná „ dvojkolejnost” , tedy stav , že jiný právní režim by platil pro SVJ vzniklá před účinnosti NOZ a jiný pro SVJ vzniklá po účinnosti NOZ. Zdá se, že nejvýraznějším argumentem v tomto judikátu Vrchního soudu v Olomouci je obava z „ dvojkolejnosti ” při schvalování stanov SVJ a jejich změn.

Z dostupných informací a zkušeností vyplývá, že rejstříkový soud v Brně provádí zápis listin – změnu stanov společenství vlastníků přijatou na shromáždění ve formě veřejné listiny (notářský zápis) v souladu s §1200 odst. 3 zákona č.89/2012 Sb.  

V Brně 18.4.2016

Reklama

Kooperativa

Pojišťovna Kooperativa.

Kooperativa pojišťovna

ÚŘEDNÍ HODINY

 • všechny úseky
 • pondělí a středa:
 • dopoledne: 7,00-11,30
 • odpoledne: 12,30-16,30
 • pokladna
 • pondělí a středa:
 • odpoledne: 12,30-16,00
 • technický úsek
 • úterý, čtvrtek, pátek:
 • dopoledne: 7,00-8,00

KONTAKTY

 • ústředna: 541 420 531
 • fax: 541 420 544
 • IČO: 00228249
 • DIČ: CZ00228249
 • Sídlo: Palackého třída 131, Brno, PSČ 612 00
 • Provozovna: Palackého třída 131 - 135, Brno
 • Zápis do obch. rejstříku vepsán dne 13. 11. 1973.
 • Spis. zn.: oddíl DrXXXIV, vložka 503 vedená u KS v Brně.
 • ostatní kontakty

©2020 - MÁJ stavební bytové družstvo