Informace o poplatku za komunální odpad pro rok 2016

03/02/2016

Rok 2016 přinesl v oblasti placení místní daně za komunální odpad mnoho změn. Podrobný popis, včetně formulářů ke splnění ohlašovací povinnosti, znění nové obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 a další, najdete na stránkách www.brno.cz/odpady.

Ve stručné rekapitulaci se jedná:

 • o zavedení nové úlevy pro děti do 3 let věku a seniory od 70 let věku (snížená sazba činí 500 Kč za rok 2016)
 • o zavedení nových osvobození od poplatku pro osoby umístěné v zákonem specifikovaných zařízeních (současně zůstávají zachována dosavadní osvobození)
 • o opětovné osvobození všech vlastníků z titulu vlastnictví staveb k rekreaci, které se nachází na území města Brna, bez ohledu na místo trvalého pobytu vlastníka
 • o přenos nedoplatku z nezletilce na zákonného zástupce (případně z osoby omezené ve svéprávnosti na opatrovníka)
 • o rozšíření ohlašovací povinnosti daňových subjektů spojených s osvobozením
 • o změnu poskytovatele platebních služeb a nové číslo účtu pro úhradu místního poplatku

Základní sazba poplatku zůstává i letos 670,- Kč, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, mění se však číslo účtu správce daně, které je: 111 22 00 22/0800.

Specifická problematika se týká cizinců pobývajících přechodně v Brně po dobu delší 3 měsíců. V této souvislosti nutno upozornit na ohlašovací povinnost těchto cizinců, jejíž nedodržení lze sankcionovat. Rovněž pronajímateli bytu (ubytovateli) zákon o pobytu cizinců stanovuje povinnost oznámit policii ubytování cizince, jakož i vést domovní knihu. Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.

 

V Brně dne 27.1.2016

Reklama

Techem

Služby pro bytová družstva a správce nemovitostí v oblasti indikace a rozúčtování spotřeby tepelné energie a vody.

Techem

ÚŘEDNÍ HODINY

 • všechny úseky
 • pondělí a středa:
 • dopoledne: 7,00-11,30
 • odpoledne: 12,30-16,30
 • pokladna
 • pondělí a středa:
 • odpoledne: 12,30-16,00
 • technický úsek
 • úterý, čtvrtek, pátek:
 • dopoledne: 7,00-8,00

KONTAKTY

 • ústředna: 541 420 531
 • fax: 541 420 544
 • IČO: 00228249
 • DIČ: CZ00228249
 • Sídlo: Palackého třída 131, Brno, PSČ 612 00
 • Provozovna: Palackého třída 131 - 135, Brno
 • Zápis do obch. rejstříku vepsán dne 13. 11. 1973.
 • Spis. zn.: oddíl DrXXXIV, vložka 503 vedená u KS v Brně.
 • ostatní kontakty

©2020 - MÁJ stavební bytové družstvo