Vzorové stanovy SVJ

05/02/2014

Vzorové stanovy pro SVJ byly již pracovníky SČMBD ve spolupráci s externími specialisty vypracovány a byly nám poskytnuty jako vzor. Proto tak jak bylo přislíbeno na informační schůzi v závěru roku 2013 pořádané družstvem pro zástupce SVJ a samospráv Vám budou k dispozici na vyžádání u pí. Martiny Grossové - vedoucí úseku členských vztahů a správních služeb, tel.: 541 420 535, e-mail: mgrossova@majbrno.cz
            
Jak slíbil ředitel družstva na informační schůzi, pomůžou Vám pracovníci družstva s konkretizací vzorových stanov na podmínky Vašeho SVJ. Doporučujeme však vyčkat a změny provádět nejdříve až ve druhé polovině roku 2014 z důvodu očekávaných novelizací stěžejních zákonů.      

 

Pro informaci uvádíme, že NOZ ukládá společenstvím vlastníků přizpůsobit text stanov novým předpisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2017).   
V případě, že nebude novým předpisům odpovídat název společenství vlastníků (nebude v názvu obsahovat slova „společenství vlastníků“ – viz § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ), budou SVJ povinna změnit název formou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2016).

 

Upozorňujeme, že pro změnu stanov je vždy potřeba přítomnosti notáře.
               
              
V Brně dne 3.2.2014


Vypracovala :

Martina Grossová
vedoucí úseku členských vztahů
a správních služeb pro vlastníky bytů
 

Reklama

Kooperativa

Pojišťovna Kooperativa.

Kooperativa pojišťovna

ÚŘEDNÍ HODINY

 • všechny úseky
 • pondělí a středa:
 • dopoledne: 7,00-11,30
 • odpoledne: 12,30-16,30
 • pokladna
 • pondělí a středa:
 • odpoledne: 12,30-16,00
 • technický úsek
 • úterý, čtvrtek, pátek:
 • dopoledne: 7,00-8,00

KONTAKTY

 • ústředna: 541 420 531
 • fax: 541 420 544
 • IČO: 00228249
 • DIČ: CZ00228249
 • Sídlo: Palackého třída 131, Brno, PSČ 612 00
 • Provozovna: Palackého třída 131 - 135, Brno
 • Zápis do obch. rejstříku vepsán dne 13. 11. 1973.
 • Spis. zn.: oddíl DrXXXIV, vložka 503 vedená u KS v Brně.
 • ostatní kontakty

©2020 - MÁJ stavební bytové družstvo